Meny

Integritets & Datapolicy - Tillgodokvitton

Vingåkers Factory Outlet AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetsspolicy förklarar hur Vingåkers Factory Outlet AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vilken information samlar vi in?

  • Person- och kontaktinformation - namn, mobiltelefonnummer
  • Generell information – Returnerade varor och köpta varor i samband med ett tillgodo

Vad gör vi med din information?

  • För att administrera ditt tillgodo
  • Utbetalning av tillgodo

Vilka kan vi komma att dela din information till?

  • Vingåkers Factory Outlet AB delar inte din personliga information med någon.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Då Vingåkers Factory Outlet AB är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Vingåkers Factory Outlet AB att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar ditt tillgodo i 2år.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har i vårt system.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
  • Anmälan, I de fall du ev känner att Vingåkers Factory Outlet AB inte följer GDPR kan du anmäla detta till Datainspektionen.

 

Kontakta oss:

Vingåkers Factory Outlet AB, Widengrensvägen 1, 643 30 Vingåker.

Telefon: 0151-75 00 00 Epost: info@vfo.se
Vingåkers Factory Outlet AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Vingåkers Factory Outlet AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

 

Senast visade