Meny

Kamerabevakning - Vingåkers Factory Outlet AB

Vingåkers Factory Outlet AB, orgnr: 556464-8870, Widengrensvägen 1, 643 30 Vingåker, kamerabevakar allmänna utrymmen i butiken för våra kunders och personals säkerhet. Vingåkers Factory Outlet AB har beslut om paragraf 3 förordnande (Ordningsvakter).

Rättslig grund för kamerabevakning?

 • Tidigare tillstånd från Länsstyrelsen.
 • Intresseavvägning – Hot om våld mot personal och kunder samt att förebygga brott.

Varför vi kamerabevakar säljytan?

 • Öka säkerheten för kunder
 • Öka säkerheten för personal
 • Förebygga brott
 • Utreda brott

Till vad används inspelat material och vem kan vi komma att dela det med?

 • Uppgifterna kan komma att delas med polismyndigheten i fall om utredning av brott.
 • I de fall ett brott begåtts används uppgifter som bevismaterial i utredningar om brott.
 • Uppgifter delas inte med tredje land om inte brott föreligger.
 • Inga automatiserade behandlingar genomförs på uppgifter som samlas in.

När raderas inspelat material?

 • Materialet raderas automatisk efter 9 dagar.
 • Material som sparas vid utredning om brott sparas så länge utredningen pågår.
 • Polismyndigheten kan spara material i utredningar om brott enligt deras egna rutiner/policys.

Vilka rättigheter du har?

 • Vid begäran kan uppgifter raderas omgående, om inget brott föreligger.
 • Instruktioner för hur vi kan radera uppgifterna skickas ut i samband med din begäran om att bli bortplockad/raderad i vårt system.

Klagan

 • I de fall man tycker att Vingåkers Factory Outlet AB bryter mot lagar och regler eller avtal kan man göra en anmälan hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för kamerabevakning.

Kontakt

 • Du kan när som helst kontakta oss, Vingåkers Factory Outlet AB, Widengrensvägen 1, 643 30 Vingåker.
 • Telefon 0151 - 75 00 95 eller 0151 - 75 00 75
 • Mail till webshop@vfo.se

Senast visade